Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sak 8 Vedtektsendring 3: Ekstraordinært årsmøte

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Sak 8 Vedtektsendring 3: Ekstraordinært årsmøte

  Tillegg til eksisterende vedtektstekst


  Etter bruddet på vedtektene som styret gjorde i forbindelse med innkallingen til

  ekstraordinært årsmøte høsten 2015 er det fremmet forslag om at saker som vedtas på slike

  møter hvor fristen for innkallingen ikke er overholdt skal være midlertidig gjeldende til neste

  ordinære årsmøte hvor sakene tas opp på nytt for permanent avgjørelse.


  Tidligere tekst i TN’s vedtekter:

  §5 j Ektraordinært årsmøte

  Når særskilte forhold krever det kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte, med

  innkallingsfrist som ved årsmøtet. På det ekstraordinære årsmøtet behandles kun de sakene

  det ble innkalt for.


  Ny tekst i TN’s vedtekter:

  §5 j Ektraordinært årsmøte

  Når særskilte forhold krever det kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte, med

  innkallingsfrist som ved årsmøtet. På det ekstraordinære årsmøtet behandles kun de sakene

  det ble innkalt for. Ved spesielle behov kan innkallingsfristen reduseres ned til minimum 7

  dager. Dersom redusert innkallingsfrist blir brukt skal sakene som er til behandling kun være

  midlertidig gjeldende frem til neste ordinære årsmøte hvor sakene tas opp på nytt til

  endelig avgjørelse.


  Det stemmes først for eller mot hvorvidt endringen her skal

  godkjennes eller ikke.


  I tillegg (dersom det er stemt for på spørsmålet over) stemmes det

  for eller mot om saker til avstemming på fremtidige ekstraordinære

  årsmøter hvor innkallingen til dette ikke møter innkallingsfristen skal

  være (A) temporære (gjeldende frem til første ordinære årsmøte) eller

  (B) permanente.

 • #2
  Nei, nei, nei!!! Dette kan da ikke være ett seriøst forslag...
  Dersom det sittende styret finner det for godt å snu opp-ned på hele forbundet gjeldende ALT fra ideologi, prime Directive, økonomiske forpliktelser eller organisatorisk oppbygging, så skal styret ha retten til å gjøre dette under påskudd av "spesielle forhold" i henhold til §5 j. Virker nesten som at her har forslagsstiller hentet "gode råd" hos forbundet for diktatoriske stater og deres evne til å styre rettferdig.
  Gjeldene §5 j er generisk og representerer varig trygghet.
  Alle som ønsker å stemme fornuftig - stemmer MOT denne endringen av vedtektene.

  Comment


  • #3
   Enig med Øyvind (aka Tollosure) her.
   Make it so...

   Comment


   • #4
    På grunn av forenklet oppsett av stemmeseddelen for denne saken har resultatet blitt at forslaget er vedtatt avvist til tross for at det var færrest stemmer for å avvise. Dette skyldes at ingen av de andre to valgene fikk 2/3 flertall slik reglene krever. Jeg vil derfor melde saken opp igjen på et senere årsmøte hvor det blir en todelt avstemming slik jeg indikerte på innstillingen.

    Målet med endringen er å gi foreningen mulighet til å imøtekomme uforutsette ytre krav / innspill innenfor rammene av vedtektene slik at vi ikke mister tilgangen til mulige inntekter eller annet dersom innkallingsfristen på en måned må opprettholdes. Det har aldri vært intensjonen å benytte begrenset innkallingsfrist for ordinære saker hvor dette ikke er påkrevet.

    Comment


    • #5
     Takk for din informasjon, jeg snakker ikke norsk, men sikkert de er nyttige.

     Comment

     Working...
     X