Announcement

Collapse
No announcement yet.

Resultat årsmøte 2016

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Resultat årsmøte 2016

  Protokoll årsmøte for Trekkers Norge 2016

  Det ble 24. og 25. april 2016 avholdt årsmøte i Trekkers Norge. Årsmøtet ble avholdt på foreningens nettsider etter foreningens vedtekter.

  Det kom inn 18 stemmer. Av 29 stemmeberettigede utgjør dette et oppmøte på 62 %.

  Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste
  JA - 16 stemmer
  NEI - 2 stemmer
  Konklusjon: Innkalling og saksliste er godkjent.

  Sak 2 Årsberetning, regnskap og budsjett for 2015
  Årsberetning godkjent - 17 stemmer
  Regnskap godkjent - 17 stemmer
  Budsjett godkjent - 17 stemmer
  Konklusjon: Årsberetning, regnskap og budsjett er godkjent.

  Sak 3 Vedtektsendring 1: Lokallag
  FOR - 14 stemmer
  MOT - 3 stemmer
  Konklusjon: Vedtektene endres, lokallag endres til aktivitetsgrupper.

  Sak 4 Vedtektsendring 2: Ansvarsfrihet for styret
  FOR - 16 stemmer
  MOT - 2 stemmer
  Konklusjon: Vedtektene endres, og ansvarsfrihet for styret legges inn som punkt i vedtektene.

  Sak 5 Ansvarsfrihet for styret
  FOR - 14 stemmer
  MOT - 4 stemmer
  Konklusjon: Styret gis ansvarsfrihet.

  Sak 6 Reprimande til styret
  FOR - 4 stemmer
  MOT - 12 stemmer
  Konklusjon: Det blir ikke ilagt reprimande.

  Sak 7 Valg av styre
  JA - 15 stemmer
  NEI - 2 stemmer
  Konklusjon: Styret i sin helhet er gjenvalgt for 2016.

  Sak 8 Vedtektsendring 3 Ekstraordinært årsmøte
  FOR permanent - 7 stemmer
  FOR midlertidig - 6 stemmer
  MOT - 3 stemmer
  Konklusjon: Det er mer enn 2/3 flertall som har stemt for, men det er ingen enighet om det skal være permanent eller midlertidig. Forslaget får dermed ikke gjennomslag.

  Kristiansand 26.04.2016

  Jøran Jensen
  Referent
  Last edited by Jøran; 26-04-16, 11:34.

 • #2
  Hei alle!

  Det var egentlig meningen at sak 8 skulle stemmes på i to deler. Først en del om ja/nei til å tillate mulighet for å benytte kortere innkallingsfrist på ekstraordinære årsmøter. Og deretter valg av om vedtak som fattes på årsmøter hvor det ikke benyttes normal innkallingsfrist skulle være permanente eller midlertidige.

  Jøran har valgt å slå disse sammen til én avstemming og uheldigvis har dette fått et utilsiktet utfall. Styret må derfor se på denne saken spesielt. Hva som kommer ut av dette blir publisert etter at vi har hatt styremøte i morgen kveld.

  Ole-Tom

  Comment


  • #3
   Oppdatering: Det var bare Jøran og meg på styremøtet i kveld så det ble ingen mulighet til å beslutte noe i tilknytning til årsmøtets sak 8 hvor det viser seg at det er det valget som har fått minst stemmer som må velges på grunn av stemmereglementet. Vi to som var tilstede i kveld vurderer likevel dette som lite kritisk. Det antas derfor at det endelige resultatet blir at saken blir stående slik den er for så å bli tatt opp om et år igjen med korrigert stemmegivning slik at vi får dette gjort korrekt. Vi satser på at det ikke vil oppstå behov for noe ekstraordinært årsmøte med forkortet innkallingsfrist dette året. Jeg melder selvsagt om det blir endring på dette når styret kan møtes fulltallig for å behandle saken.

   Comment

   Working...
   X