Nye nettsider

… boldly going where no man — where no one — has gone before

Captain James T. Kirk, Star Trek VI: The Undiscovered Country, 1991

Velkommen til Trekkers Norge sine nye nettsider. Vi jobber med å bygge opp både sidene og foreningen.

Trekkers Norge er en fan basert forening med utgangspunkt i serien Star Trek og den etikk serien bygger på. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke interessen for serien Star Trek gjennom å stimulere til og være behjelpelig med opprettelse av lokallag samt ved å utvikle nasjonale Star Trek kongresser.